Aktualności
Komunikat dotyczący składania wniosków pocztą elektroniczną

Komunikat dotyczący składania wniosków pocztą elektroniczną w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego

2021-10-13
Udostępniony do ruchu turystycznego rezerwat przyrody Góra Św.Anny
#OtoRezerwat. Wiedzieć więcej, działać mądrzej. Nie być łosiem

#OtoRezerwat! Pod tym hasłem GDOŚ rozpoczyna wakacyjną kampanię, dzięki której lepiej poznacie rezerwaty przyrody w Polsce. Chcemy, żeby każdy turysta wiedział, że nie wszędzie można wejść, a wyjątek nie potwierdza reguły

2021-07-08
Konferencja pt. „Zwalczanie gatunków inwazyjnych – doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zorganizowała konferencję nt. zwalczania gatunków inwazyjnych

2021-03-30
Budowa infrastruktury turystycznej w celu ochrony muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu podjęła działania zmierzające do zabezpieczenia muraw kserotermicznych w granicach byłego kamieniołomu w Górze Św. Anny

2021-01-27
Kolejny rok realizacji projektu „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000” za nami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach projektu pn. „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, zakończyła realizację kolejnych działań ochronnych w obszarach Natura 2000

2021-01-14
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka