Aktualności
Budowa infrastruktury turystycznej w celu ochrony muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu podjęła działania zmierzające do zabezpieczenia muraw kserotermicznych w granicach byłego kamieniołomu w Górze Św. Anny

2021-01-27
Kolejny rok realizacji projektu „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000” za nami

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach projektu pn. „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”, zakończyła realizację kolejnych działań ochronnych w obszarach Natura 2000

2021-01-14
Nowy przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wydała „Przewodnik po opolskich rezerwatach przyrody”

2020-12-30
Działania ochronne w opolskich rezerwatach przyrody

Realizacja działań ochronnych w ramach projektu „Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie”

2020-12-18
Nowa odsłona strony www.przyrodaslaska.pl

W roku 2020 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadziła aktualizację strony edukacyjnej www.przyrodaslaska.pl

2020-12-11
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka