Aktualności
Trwają konsultacje zmian granic obszarów Natura 2000

Trwają prace nad zmianami granic kilkunastu obszarów Natura 2000. Uwagi i wnioski zbierane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: opinie-natura2000@gdos.gov.pl.

2019-04-23
Nowy rezerwat przyrody w opolskim

W kwietniu 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu utworzył rezerwat przyrody Śnieżyca

2019-04-19
Dzień Ziemi 2019

22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Hasłem kampanii w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków

2019-04-19
Świergotek
Dyrektywa Ptasia służy ochronie przyrody już 40 lat

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. dyrektywa ptasia już od czterech dekad pomaga chronić ornitofaunę i jej siedliska w całej Europie

2019-04-02
Ostravska konferencja o gatunkach inwazyjnych

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wzięli udział w konferencji zorganizowanej w ramach projektu Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych

2019-03-01
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka