Aktualności
Nowy rezerwat przyrody w województwie opolskim

W kwietniu 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opole utworzył rezerwat przyrody Śnieżyca

2019-04-19
Świergotek
Dyrektywa Ptasia służy ochronie przyrody już 40 lat

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa tzw. dyrektywa ptasia już od czterech dekad pomaga chronić ornitofaunę i jej siedliska w całej Europie

2019-04-02
Ostravska konferencja o gatunkach inwazyjnych

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wzięli udział w konferencji zorganizowanej w ramach projektu Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych

2019-03-01
Światowy Dzień Mokradeł na Opolszczyźnie

W 2019 r. tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Mokradeł jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu

2019-01-25
Światowy Dzień Mokradeł 2019

Zapraszamy do udziału w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Mokradeł. W tym roku tematem przewodnim jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu

2019-01-07
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka