Aktualności
Widok na pierwszą wyspę, chętnie zasiedlaną przez rybitwy.
Czekamy na ptaki

Wkrótce przylecą mewy i rybitwy na wyspy Zbiornika Nyskiego

2020-03-05
Podsumowanie działalności w opolskich rezerwatach przyrody w 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu podsumowała działania zrealizowane w ramach projektu „Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie”

2020-01-23
Prace prowadzone w projekcie RPO I

Kolejny rok zwalczania gatunków inwazyjnych na terenie opolskich obszarów Natura 2000 i rezerwatu przyrody Góra Gipsowa

2019-12-20
Zielone staże w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

W ramach projektu Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu swój trzymiesięczny staż odbywa jeden z trzynastu stażystów. „Zielone staże” rozpoczęły się 16 września br.

2019-10-23
Woda w krajobrazie Opola

18 października br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, przy udziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i regionalnego oddziału GIOŚ w Opolu zaprasza na spacer krajobrazowy

2019-10-10
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka