Aktualności
Podsumowanie działalności w opolskich rezerwatach przyrody w 2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu podsumowała działania zrealizowane w ramach projektu „Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk przyrodniczych w opolskich rezerwatach przyrody i ich sąsiedztwie”

2020-01-23
Prace prowadzone w projekcie RPO I

Kolejny rok zwalczania gatunków inwazyjnych na terenie opolskich obszarów Natura 2000 i rezerwatu przyrody Góra Gipsowa

2019-12-20
Zielone staże w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

W ramach projektu Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu swój trzymiesięczny staż odbywa jeden z trzynastu stażystów. „Zielone staże” rozpoczęły się 16 września br.

2019-10-23
Woda w krajobrazie Opola

18 października br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, przy udziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i regionalnego oddziału GIOŚ w Opolu zaprasza na spacer krajobrazowy

2019-10-10
Pierwsze efekty działań ochronnych w rezerwacie Góra Gipsowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu realizuje działania ochronne w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa, polegające na zwalczaniu gatunków inwazyjnych oraz utrzymywaniu i odtwarzaniu muraw kserotermicznych. Dzięki nim rozpoczęła się odbudowa roślinności właściwej dla muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków

2019-10-02
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka